Eğitim Sistemimiz | Eflatun Eğitim Köyü

Eğitim Sistemimiz


BEDEN (YAŞAMAK, Varlığını Sürdürmek)


Fiziksel Zekanın (PQ) / Üç Temel Bileşenini Geliştirmek.

 • Akıllı Beslenme
 • Sürekli ve Dengeli Egzersiz
 • Gereği Gibi Dinlenme, Gevşeme, Stres Yönetimi ve Koruyucu Düşünce
Ekip Çalışması, Katılımcılık, Cesaret, Spor, Uygulayıcılık

AKIL (ÖĞRENME, Büyüme ve Gelişme)


Zihinsel Zekanın (IQ) / Üç temel bileşenini geliştirmek

 • Sürekli, Sistematik, Disiplinli Çalışma Ve Eğitim
 • Bireysel Farkındalığın Geliştirmesi (Varsayımları Netleştirmek)
 • Öğreterek Ve Yaparak Öğrenme
Akademik Mükemmellik, Yenilikçilik ve Üretkenlik, Liderlik, İleri, Görüşlülük, Çok Dil ve Kültürlülük, Analitik Düşünme, Değerlendiricilik, Uygulayıcılık, Beyin Gelişimi

KALP (SEVMEK, İlişkiler)


Duygusal Zekanın (EQ) / Beş Temel Bileşeni

 • Bireysel Farkındalık
 • Kişisel Motivasyon
 • Bireysel Düzenleme
 • Empati
 • Sosyal Beceriler
Saygı, Sorumluluk, Dürüstlük, Yerel ve Evrensel Değerlere Saygı, Hoşgörü, Şeffaflık, Güvenilirlik, Sempati

RUH (BİR İZ BIRAKMAK, Anlam ve Katkı)


Ruhsal zekanın (SQ) / üç temel bileşenini geliştirmek

 • Dürüstlük (Kişinin Kendi En Yüce Değerleri ve Vicdanına Sadık Kalması)
 • Anlam (İnsanlara Ve Ülkülere Katkıda Bulunma Duygusu)
 • Ses (Kişinin İşini, Kendine Özgü Çağrısı ve Doğuştan Gelen Yetenekleriyle Ortak Çizgiye Getirmesi)
Hayal Gücü, Sosyal Sorumluluk, İnanç


© Copyright 2014 EFLATUN KOLEJİ

Created by inotek

 WEBMAIL GİRİŞ

© Copyright 2014 EFLATUN KOLEJİ - Created by inotek


popüler cevap